Accurate informatie

27 Juni 2018

Accurate informatie

De turnzaal van de gemeentelijke basisschool in Wezemaal wordt met subsidies vernieuwd. En dat moet juist geduid worden.

Mijn braafste, of toch minstens jongste, kind gaat naar de (uitstekende) gemeenteschool in Wezemaal. Die school communiceert voortreffelijk. Vorige week kregen alle ouders een verrukt mailtje van de directie, waarin die zich erg dankbaar toonde over een beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Die beslissing ging als bijlage, in de vorm van een brief van de burgemeester (CD&V), de schepen van Onderwijs (CD&V) en de gemeentesecretaris aan alle ouders.

De meerderheid had beslist om een stuk grond naast de school te kopen om zo een grotere speelplaats te kunnen maken (een bevoegdheid van de gemeenteraad, maar goed). De meerderheid had ook subsidies vast gekregen om de turnzaal te vernieuwen. De Vlaamse Gemeenschap was bereid om 70 % van de investeringskost op zich te nemen, ongeveer 100.000 euro.

Prima nieuws dus. Enige paniek sloeg evenwel toe toen we een corrigerend mailtje kregen van de directie. De meegedeelde informatie was fout. De subsidie bedroeg niet om en bij de 100.000 euro, maar wel "meer dan 104.000 euro". Juist is juist. En je kan beter een keer te veel informeren dan een keer te weinig. Volledig terzijde: 104.125 euro zou nog correcter zijn, als we dan toch de perfectie nastreven.

Wat wel interessant was en meteen opviel: deze keer geen brief van de bevoegde CD&V-mandatarissen (of gemeentesecretaris) als bijlage. Maar wel netjes de namen en functies van een aantal mandatarissen onder de mail van de schooldirectie, bij wijze van ondertekening. Opnieuw de burgemeester en de schepen van onderwijs (beiden CD&V). Maar geen gemeentesecretaris meer. Wel de schepen van sport (Open VLD).

"Was die onheus over het hoofd gezien bij de brief van de gemeente aan alle ouders?", "Werd hem zo onrecht aangedaan?", "En was de mail van de schooldirectie een onhandige poging om dat recht te zetten en de goede vrede te bewaren binnen de meerderheid?", ... We zochten het even op.

De subsidie voor de turnzaal werd, zo leert wat speurwerk, gekregen in het kader van het project "naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur ". Dat is een gezamenlijk initiatief van Sport Vlaanderen en het Departement Onderwijs en Vorming om de schoolsportinfrastructuur naschools open te stellen voor sporters en sportverenigingen. De investeringen die nodig zijn om schoolsportzalen geschikt te maken voor sportactiviteiten van sportclubs buiten de schooluren, worden geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd. De gemeenten moeten de subsidie aanvragen bij Sport Vlaanderen. Waar de aanvragen ook beoordeeld worden.

Dus ja: allicht de bevoegdheid van de schepen van sport. Maar of het dan ook zijn verdienste was, is niet erg duidelijk. De lokale CD&V plaatst het op zijn website bij "realisaties". De lokale Open VLD doet dat niet.

Maar goed, correcte informatie was het onderwerp. Het subsidiereglement bepaalt het volgende: "De begunstigde school garandeert voldoende visibiliteit voor het Agentschap Sport Vlaanderen en het Departement Onderwijs en Vorming. Hun logo’s dienen gebruikt te worden bij elke communicatie over het gesubsidieerde project. " Maar laat dat alstublieft geen aanleiding zijn voor een nieuwe mail naar alle ouders.

Correctie: de gemeente laat weten dat er in de eerste brief "100.00  euro" stond. Wat correct is. Enfin, fout eigenlijk. Maar fout in ons artikel. Uberhaupt geen geldig getal. In onze taal scheidt een punt de duizendtallen. Soit. Het is dan ook een subsidiereglement van minister Muyters. Dan is alles mathematisch relatief. Goed dat de turnzaal ook door sporters die niet meer naar de lagere school gaan kan gebruikt worden.