De Standaard: Groene kritiek op Werchter

04 Februari 2015

Het masterplan van Rock Werchter is niet duurzaam genoeg, vindt Groen Rotselaar. Rock Werchter zal de komende jaren verschillende parkings en campings een nieuwe locatie geven, om natuurgebied te sparen. Dat staat in het masterplan dat voorligt.Maar de partijen Groen Rotselaar en Groen Haacht wijzen erop dat de camping en parking van de organisatie wel in natuurgebied blijven. Bovendien voorziet het festival alweer een nieuwe parking.

Simonne Vandewaerde (Groen Rotselaar):

'Meer ruimte voorzien voor wagens botst met hun eigen masterplan, want ze willen niet groeien en ze willen duurzame mobiliteit. Waarom dan niet meer parking voor fietsen voorzien?'

De groene partijen leggen vandaag hun standpunt uit in een communiqué. Daarin verwijzen ze naar een rapport van de Vlaamse milieu-inspectie. Dat adviseert 'voorwaardelijk gunstig' om Werchter Park een definitieve milieuvergunning te verlenen.

Het rapport haalt immers enkele tekorten aan. Zo werd de opslag van propaangasflessen als onveilig beoordeeld, werden de geluidsnormen door een klein aantal artiesten niet nageleefd, wordt hoogwaardig water verkeerd aangewend en kon de eigen nieuwe zuiveringsinstallatie voor vuil water de grote beloftes niet waarmaken.

Dat laatste wordt nu door de organisatie zelf onderzocht. Het rapport pleit ook voor geluidsbegrenzing, vooral voor de lage tonen.

De inrichting van het landschapspark in Werchter is al jaren een politieke discussie. Het terrein moet plaats bieden aan een aantal grote events van Live Nation in de zomer, maar de rest van het jaar is het openbaar voor het publiek. (vpb)