Droogte- en waterplan

01 Juli 2020

Droogte- en waterplan

Op de gemeenteraad van 30 juni keurde de voltallige raad ons voorstel goed zodat onze gemeente zal onderzoeken hoe we in de toekomst omgaan met water en droogte. Zowel de opvang van hemelwater als water uit bronbemaling zal helpen bij droogteperiodes. Ons voorstel, dat Groen Rotselaar samen met Sp.a Rotselaar, Open VLD Rotselaar en @anders indienden werd positief onthaald door de meerderheid. Met een aantal nuances en een amendement dat ons voorstel nog concreter maakt, werd het unaniem goedgekeurd.We kijken uit naar de uitwerking van een droogte- en waterplan. We rekenen erop dat er input zal komen van de adviesraden (o.a. Landbouwraad en Milieuadviesraad Rotselaar). Zo maken we samen werk van de toekomst...