Een droom van een park

18 November 2011

Het RUP Rock Werchter legt op dat er 'een' landschapspark moet ontworpen worden binnen de contouren van de festival site. Het ontwerp is zeer groen, alleen vreest Groen!Sociaal dat het bij een ontwerp gaat blijven. We willen u het plan alvast voorstellen, zodat u zelf kan oordelen. Zie ook:Groen!Sociaal gemeenterraadslid op