Evolutie bebossing Rock Werchter festivalterrein

09 November 2011

Het is niet voor iedereen duidelijk hoe groen Rock Werchter nog blijft als het RUP Rock Werchter wordt aangepast volgens de wensen van de organisator. Hopelijk maken volgende plannen duidelijk waarover het precies gaat.  Vòòr 2006

 • De groengekleurde vlakken zijn bosgrond
 • Dit is een totaal van 7,5 hectare
  Bos-grond volgens kadasterplannen

 

Vastgelegd in het RUP Rock Werchter in 2006

 • De donkergroene stroken moet dichtbebost worden/blijven.
 • In zone A en B moeten respectievelijk 30 en 50 bomen per hectare blijven/geplant worden.
  Bos-grond volgens RUP Rock Werchter in 2006

 

Google Maps snapshot van 2011

 • Spreekt voor zich.
 • De strook onderaan is niet aangeplant
  Situatie in 2011 volgens Google Maps luchtfoto

 

Ontwerp van herziening van het RUP Rock Werchter 2012

 • Er blijft alleen een smalle strook bos over tegen de Haachtsesteenweg
 • In de stroken A & B moeten bomen staan. Een aantal wordt niet meer opgelegd.
 • Het verschil tussen het oorspronkelijk RUP en de herziening is 6 hectare.
 • Hoeveel blijft er over van de oorspronkelijke 7,5 hectare?
  Bos dat overblijft in het nieuwe RUP Rock Werchter in 2012

 

Na 2012?

 • Wordt ook de buurt rond het festivalterrein ingepalmd om nog meer podia te plaatsen?
 • Wordt het bos teruggeplant wanneer de organisatie het terrein nog te klein vindt en toch naar Brustem verhuist?