Geef Eandis niet uit handen

12 September 2016

Het Chinese staatsbedrijf China State Grid Company wil aandelen verwerven in distributiebeheerder Eandis. Er zijn heel wat fundamentele vragen te stellen bij het akkoord met het Chinese bedrijf. Zo mag State Grid haar aandelen verder verkopen aan een andere partij. Maar als de algemene vergadering die nieuwe aandeelhouder niet wil aanvaarden moet Eandis Assets de aandelen overkopen aan de prijs die de afgewezen kandidaat-overnemen 'te goeder trouw' heeft geboden.

Het energienetwerk moet onder publieke controle blijven

Zo trekt State Grid wel erg veel feitelijke beslissingsmacht naar zich toe!

Het voorstel van de Chinese participatie dat nu voorligt, biedt geen structurele oplossing voor Eandis Assets en vormt mogelijk zelfs een bedreiging voor de gemeentelijke aandeelhouders.

Willen we trouwens dat een Chinees staatsbedrijf rechtstreekse zeggenschap krijgt over hoeveel wij moeten betalen voor onze stroom?

Groen steunt de kritiek van het Transitienetwerk Middenveld en wil net als deze organisaties dat er gezocht wordt naar financiële oplossingen waarbij we burgers actief betrekken, bv. door een coöperatie. Deze cooperaties zorgen voor democratische verankering.

Als politiek en burgers er samen voor zorgen dat we de controle over onze publieke goederen behouden vergroten we het vertrouwen in de democratische instellingen.