Geen ringweg rond Rotselaar

18 Maart 2017

 ? Na een lang stilzwijgen komen de plannen voor de ringweg (omleiding)  rond Rotselaar Centrum weer boven water.  Bij het begin van de legislatuur beloofde de meerderheid om , samen met de bevolking, na te denken over de doordochten doorheen de dorpscentra. De Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke ordening), de Verkeersadviesraad, andere gemeentelijke commissies  en klankbordgroepen werden geconsulteerd. In Wezemaal is er weinig discussie over wat er best kan gebeuren. In Rotselaar zorgen de plannen van de aanpak van de doortocht echter voor heel wat controverse. Het gemeentebestuur maakte immers al snel zijn voorkeur voor een ringweg bekend.  Groen Rotselaar vindt dit een slechte keuze. De uitgevoerde verkeersleefbaarheidsstudie pretendeert om objectief te zijn, maar kan niet overtuigend aantonen dat de ringweg de beste optie is om de verkeersproblemen in Rotselaar aan te pakken in vergelijking met de andere scenario's zonder ringweg. De kans is zeer groot dat de verkeersproblemen enkel verplaatst worden, terwijl wel een mooie open ruimte  met waardevolle landbouwgrond opgeofferd wordt, iets waarover de verkeersleefbaarheidsstudie in alle toonaarden zwijgt.

Herwig Pierre, gemeenteraadslid en voorzitter van de  ?Commissie Ruimtelijke Ordening: "De aanpak van de doortocht door Rotselaar Centrum is een belangrijke beslissing waarvan we nog jaren nadien de gevolgen zullen dragen. Dat moet volgens ons op een ernstige manier gebeuren. De  verkeersleefbaarheidsstudie vertoont te veel gebreken. Men vergelijkt niet eens de verschillende scenario's. Hoe kan je dan de beste beslissing nemen die zowel de verkeersveiligheid vergroot als de leefbaarheid in het dorpscentrum vergroot?"