Geen gif op Wijngaardberg

24 November 2013

Natuurpunt Rotselaar beheert het natuurgebied Wijngaardberg in Wezemaal. De partijen van de huidige meerderheid stellen reeds lang de natuurbestemming boven op de berg in vraag. Groen blijft het natuurgebied verdedigen: geen pesticiden op de Wijngaardberg. De situatie is complex: heel de berg is natuurgebied, maar op het plateau boven op de berg wordt de fruitteelt vandaag gedoogd, zij het dat er beperkingen zijn op het gebruik van herbiciden en pesticiden. Als een fruitteler stopt, dan wordt de boomgaard weer natuur.De Open Vld-schepen wil boven op de Wijngaardberg opnieuw intensieve fruitteelt toelaten in natuurgebied. Dat is in strijd met de Vlaamse wetgeving. Het is helemaal geen bevoegdheid van de gemeente om de natuurlijke en agrarische structuur af te bakenen: die bevoegdheid komt toe aan Vlaanderen.

Engagementen nakomen

Meer nog: op 4 oktober 2013 ondertekende het gemeentebestuur van Rotselaar een klimaatengagement
om samen te streven naar een groene en milieuvriendelijke gemeente. Respect voor en behoud van de gebieden met bestemming natuur maakt daar deel van uit. Dat is immers nodig om onze biodiversiteit en ecosystemen te beschermen.

Schepen Christel Hendrickx (Open Vld) gaat haar boekje te buiten en doet valse beloftes aan fruittelers.

Heeft de schepen van Open Vld dit engagement niet ondertekend? Want de omzetting van het plateau
naar landbouwgebied bedreigt per definitie de natuur op de flanken. Rotselaar heeft mooie natuurgebieden, zoals die Wijngaardberg. Laten we die behouden en beschermen. Groen Rotselaar wil de bestemming
natuur op het plateau van de Wijngaardberg daarom behouden en verzet zich tegen een
bestemmingswijziging. De natuur op 'den berg' is niet alleen een troef voor het toerisme, ook
de inwoners hebben behoefte aan natuur en open ruimte. Onze inwoners snakken naar ruimte om te ontspannen, te recreëren en tot rust te komen. Dat is waarom wij stukken natuur willen behouden en waar mogelijk uitbreiden.