Gemeenteraad 19 december 2011

20 Januari 2012

Op de agenda van de gemeenteraad van december 2011 stond onder andere: Opcentiemen roerende voorheffingToetreding tot Riobra

  • Aanvullende belasting op de personenbelasting
  • Collegebeslissing ivm Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Holding
  • Premie voor aanpassing woningen van ouderen en personen met een handicap

    GroenSociaal-gemeenteraadslid Elke stelde kritische vragen bij de verkoop van de riolering aan Infrax cvba (Riobra).

    Daarnaast vroeg ons gemeenteraadslid Simonne naar de vergunning voor het optreden van Metallica buiten de wettelijke festivalperiode. De burgemeester schuift hiervoor de verantwoordelijkheid door naar de provincie.

    Volledig verslag hieronder in bijlage.