Groen Rotselaar wil grondigere bijsturing van verordening ‘wonen in meervoud’

21 April 2017

  Aanstaande maandag (24/04/2017) wil de meerderheid de aangepaste verordening 'wonen in meervoud'  door de gemeenteraad van Rotselaar laten goedkeuren. Groen vraagt met aandrang om de verordening grondig bij te sturen  en dus niet aan de gemeenteraadsleden voor te leggen op dit moment. De lichtjes aangepast verordening beoordelen wij als 'rommelen in de marge': deze verordening laat nog steeds toe dat er gebouwen worden gerealiseerd door projectontwikkelaars die niet passen in de omgeving.

Wij willen een verordening die alle garanties biedt voor een goede ruimtelijke ordening, met aandacht voor de draagkracht van de omgeving én daadwerkelijke participatie van de omwonenden.

De nieuwe afsprakennota met  een lijst van  criteria zijn een stap in de goede richting, maar is niet bindend.  Dit is een gemiste kans waardoor de gemeente niet echt een regie-rol kan opnemen in  het tot stand komen van  een goede ruimtelijke ordening in de kernen.

Vanaf 1 mei 2017 voorziet de Vlaamse wetgever een verplicht openbaar onderzoek  te voeren voordat  een nieuwe verordening kan worden toegepast.  Deze werkwijze staat garant voor een grondige , kwalitatieve evaluatie met alle betrokken actoren, ook en vooral  de gewone burger die nu geconfronteerd wordt met een wildgroei van appartementen in zijn (soms smalle) straat.