Huis van het Kind

11 Juni 2018

Huis van het Kind

Huis van het Kind wordt opgericht in Rotselaar

Maandag 4 juni nodigde de gemeente een reeks gezinsondersteunende organisaties en individuen uit om samen na te denken over de oprichting van een Huis van het Kind in Rotselaar. Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties met een lokaal aanbod voor baby’s, kinderen, jongeren en (aanstaande) gezinnen. Het gaat dan minstens om het consultatiebureau (“de weeg”), maar mogelijk ook een opvoedingswinkel, inloopteam, gemeentelijke diensten, kinderoppasdiensten, diensten kraamzorg ,… In een Huis van het Kind kan je terecht voor opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg, informatie, advies, begeleiding en ontmoeting.

Groen Rotselaar is tevreden dat de gemeente eindelijk zelf initiatief nam om een Huis van het Kind op te richten. Groen Rotselaar hamert al lang op het belang van een Huis van het Kind. Groen Rotselaar is ook erg tevreden dat de vrijwilligersorganisaties betrokken worden bij de oprichting van het Huis van het Kind. Zo maakt Simonne Vandewaerde van Domo vzw (vrijwillige opvoedingsondersteuning in kansarme gezinnen) deel uit van de stuurgroep die het Huis van het Kind moet vorm geven.