Info-sessie: Bomen buiten het Bos

06 Februari 2013

Wat is het juridisch statuut van bomen die zich niet in bosverband bevinden? Wat is de precieze taak van de gemeente hierin? In deze 'open-milieuraad' wordt de wetgeving (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het Natuurdecreet en het Landschapszorgdecreet) overlopen m.b.t. het onderhoud, aanplanten, rooien enz. van particuliere en openbare bomen. Interessant voor alle boomeigenaars! Centrum voor Natuur- en Milieu-Educatie stuurt een spreker op uitnodiging van de Milieu-adviesraad van Rotselaar.Bron: