Infovergadering milieuvergunning Danone

01 Februari 2013

Danone zal haar toekomstplannen voor de site in Rotselaar toelichten in een infovergadering. Danone wenst haar milieuvergunningsaanvraag en het uitgevoerd project milieueffectrapport in een infovergadering aan de inwoners van Rotselaar te verduidelijken. U bent uiteraard welkom, de vergadering vindt plaats op de 2de verdieping in de Mena. Danone heeft een nieuwe milieuvergunning aangevraagd bij de provincie Vlaams-Brabant, de huidige vergunning verloopt in december 2013. Deze vergunningsaanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum van de gemeente tot 26 februari 2013. Danone heeft ook een milieueffectrapport laten opstellen, dit is toegevoegd is aan de vergunningsaanvraag.Bron: