Je mobiliteitsprobleem aanpakken?

12 Mei 2012

S-move.be helpt je op weg. Smove is een gezamenlijk initiatief van de Koepel Milieu en Mobiliteit en de duurzame mobiliteitsorganisaties in Vlaanderen. Komimo

telt op dit ogenblik 9 leden: Autopia, Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Fietsenwerk, Mobiel 21, Taxistop, TreinTramBus en Trage Wegen.

Iedereen kan iets doen!

Of je nu werknemer of werkgever bent, een gezin hebt of op je eentje
woont, een winkel of een recreatiedomein uitbaat, scholier of
leerkracht bent, actief bent in de buurt of gemeentebestuur ? iedereen
kan iets doen om bij te dragen aan duurzame mobiliteit. De Smove website
zet de deur open naar deze initiatieven, zet je op weg en wil
bovenal een bron van inspiratie zijn voor al wie zijn schouders wil
zetten onder duurzame mobiliteit.

Bron: http://www.s-move.be