Kernverdichting: ons standpunt

15 Maart 2018

Kernverdichting: ons standpunt

Groen is voor een doordachte en gedragen kernversterking. De open ruimte moet evenwel bewaard blijven.

Groen deelt de visie dat nieuwe woningen in de woon- en dorpskernen moeten komen. En beseft dat dat betekent dat we compacter, dichter en hoger zullen moeten bouwen. Ook wij verwachten dat dat de lokale handel zal stimuleren. Wat de leefbaarheid van die kernen dan weer zal vergroten. En het autoverkeer zal terugdringen.

Groen is het niet altijd eens met de wijze waarop de kernverdichting en -versterking in Rotselaar vorm krijgt.

Ten eerste zou de gemeente de regie zelf moet voeren. Het is de gemeente die het grote masterplan moet uittekenen. Daarna kunnen projectontwikkelaars voorstellen doen. Niet omgekeerd.

Ten tweede moet de kernversterking ordentelijk gebeuren. Niet elke locatie is geschikt om heel groot of heel hoog te bouwen. Bij bouwvergunningen moet men dat concreet beoordelen, in plaats zich te verschuilen achter een generieke gemeentelijke verordening (waarin de “woonkernen” overigens veel te breed getekend zijn).

Ten derde vereist kernversterking participatie en overleg. Dat vergroot het draagvlak en het leidt tot betere masterplannen.

En, last but not least, de schaarse open ruimte mag dan niet meer bebouwd worden. Daar is het in essentie immers allemaal om te doen. We zijn dan ook tevreden dat de meerderheid het natuurbeheersplan voor De Vijvers (het natuurgebied naast de Heirbaan) negatief geadviseerd heeft. In dat plan stond het natuurgebied immers vol getekend met nieuwe woningen.

Wie vragen heeft over de visie van Groen Rotselaar omtrent ruimtelijke ordening en het behoud van de bestaande open ruimte, mag ons steeds contacteren.