Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

11 Januari 2012

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) brengt iedereen samen die met jonge kinderen bezig is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, gemeentebestuur en andere belanghebbenden (bedrijven, ...). Ze geven advies aan de gemeente over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang. De gemeente is verplicht een Lokaal Overleg Kinderopvang te organiseren, maar het advies is niet bindend. Groen!Sociaal is vertegenwoordigd in deze adviesraad: als afgevaardigde van de ouderraad van de Klinker

We houden je hier op de hoogte van de werking. De verslagen vind je hieronder.