Meer natuur aan de Demer

Opnieuw meer natuur rond de Demer


De natuur in Rotselaar gaat erop vooruit: er komt opnieuw water in de meanders van de Demer! Begin februari zijn de voorbereidende werken gestart om vijf meanders opnieuw aan te sluiten op de Demer.


Je hebt de gele aankondigingsborden en werken tussen de soldatenbrug en brug in Betekom misschien al gezien. Of bent op de omleiding van de fiets- en wandelroutes gestoten. Dit kadert in het grote Sigmaproject Demervallei en is bedoeld om overstromingsgevaar te voorkomen, maar gelukkig ook om een meer natuurlijke vallei te creëren.

 


Grote werken

 
De eerste stap is het vrijmaken van het terrein rond de meander. De bomen en struiken worden weggehaald om plaats te maken voor een werfzone en om het open valleilandschap te helpen herstellen. De bomen die hier verdwijnen, worden elders binnen het Sigmaplan gecompenseerd.


Wat gaan ze nog doen? De oude meanders worden opnieuw tot op de bedding uitgegraven, waarna via doorsteken of kokers de rivier en de meander opnieuw met elkaar worden verbonden. Tegen juni 2020 moeten de werken achter de rug zijn.

 


Wandelen en fietsen

 
Het Demerpad wordt na de heraansluiting van de meanders verlegd rond de meanders en de Demer wordt in haar huidige loop op bepaalde plaatsen (gedeeltelijk) gedempt. Ter hoogte van de meander in Rotselaar krijgt de Demer een drempel. Waar nodig zijn in het project veiligheidsmaatregelen voorzien om eventuele piekwaterstanden op te vangen, zodat het omliggende valleigebied in Betekom en Rotselaar geen gevolgen ondervindt van de ingrepen. Fietsen en wandelen langs de Demer in Werchter wordt na de ingrepen nog leuker.