Mena - toegankelijkheid voor personen met een handicap

10 Februari 2010

Het is belangrijk dat een gemeente er voor zorgt dat haar gebouwen gemakkelijk door iedereen kunnen gebruikt worden, ook door ouderen, slechtzienden, rolstoelgebruikers of ouders met kleine kinderen. Met die toegankelijkheid wordt best al van bij het ontwerp van het gebouw rekening gehouden. Bij het administratief centrum en de Mena zijn daarom bij de verbouwing een aantal maatregelen genomen om de toegankelijkheid voor personen met een handicap te verhogen. Een voorbeeld hiervan is de geleidelijk omhoog gaande buitentoegang van het administratief centrum als alternatief voor de trap. Nu de beide gebouwen meer dan een jaar in gebruik zijn, komen echter een aantal gebreken aan het licht die het voor personen met een handicap moeilijk maken om van de beide gebouwen gebruik te maken. De elektrische buitendeuren sluiten bijvoorbeeld te snel, de binnendeuren zijn moeilijk te openen of de kinderbib is enkel toegankelijk met hulp van het personeel.

We stelden daarom voor om voor de beide gebouwen een toegankelijkheidstoets uit te voeren en op basis daarvan aanpassingen door te voeren. De meerderheid vond het niet nodig om ons voorstel goed te keuren omdat ze er naar eigen zeggen al mee bezig zijn.

PS Dit is een artikeltje uit ons archief van 2010 dat we in 2011 hebben gepubliceerd op deze site.