02 okt 2016

Oplossing voor vliegtuigoverlast is eenvoudig

 ? Ondanks vele protesten blijft onze gemeente overmatig veel last ondervinden van het VLIEGTUIGLAWAAI. Sinds een paar jaar landen de vliegtuigen niet alleen via Rotselaar, maar bij oostenwind krijgen we ook de opstijgende vliegtuigen over ons hoofd, die dan de route "Leuven Rechtdoor" moeten gebruiken. Samen met omliggende gemeenten won Rotselaar weliswaar een rechtszaak. Maar die uitspraak werd weer tenietgedaan door een nieuwe rechtszaak van andere gemeenten die vrezen voor meer lawaai. De oplossing ligt nochtans voor de hand: een evenwichtige spreiding van de stijgende en dalende vliegtuigen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.