Persbericht: Rock Werchter in Werchter

12 Februari 2012

De provincieraad van Vlaams-Brabant stemt dinsdag (14 februari 2012) over de uitbreiding van het festivalterrein in Werchter. Groen wil Rock Werchter alle kansen geven om zich duurzaam te ontwikkelen en

eist de uitvoering van de gemaakte afspraken.

Simonne Vandewaerde, gemeenteraadslid GroenSociaal Rotselaar: "Wij
willen dat het festival blijft. Er moet echter een evenwicht zijn
tussen de kansen die Rock Werchter met het nieuwe plan krijgt en de
verplichtingen die het moet nakomen. Op dit ogenblik geeft de
deputatie van Vlaams-Brabant een blanco cheque aan de organisatoren.
Men sluit overeenkomsten, maar ze blijven dode letter."

Luc Debraekeleer, fractieleider Groen in de provincieraad, sluit
zich hierbij aan. "Het moet aangenaam zijn zaken te doen met de
deputatie. Van een overeenkomst voer je enkel uit wat in je voordeel
is. Aan je verplichtingen word je niet gehouden. Zes jaar geleden
werd in een vorig plan de creatie van een landschapspark op de
festivalsite afgesproken. De deadline voor de aanvang van de
inrichting was februari 2012. Op dit ogenblik is er niets
gerealiseerd. Nu spreekt men van starten in september. Eigenlijk kan
men beter van de Griekse kalender spreken. En wie durft daar nog op
te vertrouwen! Op de raadscommissie over dit dossier gaf
gedeputeerde Dekeyser zelf toe dat de bepalingen van de
samenwerkingsovereenkomst op dit moment nog niet hard kunnen gemaakt
worden, maar dat het wel de bedoeling is!"

De voorbije week heeft ook aangetoond dat er een groeiend wantrouwen
is tussen de verschillende partners. Luc Debraekeleer: "Vorige
donderdag drukte de deputatie in een persmededeling nog haar liefde
uit voor Rock Werchter. Vrijdag betreurde gedeputeerde Dekeyser de
houding van de organisatoren die met een verhuis naar Brustem
schermden. Groen wil geen liefdesverklaringen, maar zakelijke
overeenkomsten zodat 80.000 muziekliefhebbers kunnen blijven
genieten zonder een nefaste druk op natuur en omgeving te leggen."

Simonne Vandewaerde: "GroenSociaal Rotselaar eist duidelijkheid dat
Rock Werchter in Werchter blijft. Het zou toch waanzin zijn dat men
een plan stemt en onomkeerbare ingrepen uitvoert om dan een jaar
later vast te stellen dat het allemaal voor niets geweest is.
Overheidsgeld is er voor het algemene belang op korte én lange
termijn!"

GroenSociaal Rotselaar en de Groenfractie in de provincieraad
Vlaams-Brabant hopen dat tegen dinsdag duidelijkheid gecreëerd wordt
en warmen zich op om Pearl Jam en ander moois te ontvangen.