Persbericht: Voorstel Natuurgebied De Vijvers

07 Januari 2014

Groen Rotselaar steunt het Actiecomité Het Ven en roept het College van Burgemeester en Schepenen van Rotselaar op om de tientallen bezwaarschriften tegen de kapvergunning ernstig te nemen en partij te kiezen voor de kwetsbare natuur en tegen de schaamteloze grondspeculatie. En dus geen vergunning af te leveren als de eigenaar niet afdoende kan bewijzen dat er nog gebouwd mag worden. De verkaveling ligt in kwetsbaar natuurgebied; het enige stuk natuur dat nog rest op de Heikantberg. Het gebied is opgenomen in het VEN (het Vlaams Ecologisch Netwerk) en is een Europees Habitatrichtlijn-gebied.  Groen Rotselaar steunt dan ook het lokale actiecomité Groen Rotselaar stelt het College van Burgemeester en Schepenen voor om deze vergunning te weigeren als de eigenaars niet heel helder bewijzen dat het anno 2014 nog wettig is om de onbebouwde kavels in dit beschermde natuurgebied te bebouwen op basis van een vergunning uit 1969. Of om zich onbevoegd te verklaren als de vergunning inderdaad in opdracht van de gemeente aangevraagd werd. 

Wonen in/Respect voor de natuur

Verder roepen we het gemeentebestuur op om voor de vergunde woningen op de Heikantberg de voorschriften in verband met het wonen in natuurgebied, woonparkgebied of landschappelijk waardevol agrarisch gebied te doen naleven. 

Download hieronder het persbericht voor meer informatie.