Riolering op de Heikantberg

01 Januari 2003

De Heikantberg, waar toch enkele 100-en gezinnen wonen, heeft nog steeds geen riolering. Gevolg? De stront loopt er soms letterlijk over straat. Een riolering zou veel te duur zijn volgens het gemeentebestuur. Zij opteren voor een systeem van individuele waterzuivering waarbij elk gezin zelf voor zijn waterzuivering moet zorgen. De 3 oppositiepartijen van Rotselaar denken dat het ook anders kan. Samen met Eendracht en SP.a werkten we een volledig rioleringsplan uit voor de Heikantberg. De belangrijkste krachtlijnen: De aanleg van een rioleringsstelsel in verschillende fasen. De gemeente kan hiervoor een subsidie van 100% krijgen in het kader van de nieuwe aanpak van de Vlaamse minister van leefmilieu.Een hogere subsidie voor de bewoners om hun afvalwater en regenwater te scheiden. De scheiding van de 2 is nodig om het afvalwater goed te kunnen zuiveren.

  • Het stimuleren van het gebruik van regenwater door een hogere subsidie. Regenwater dat gebruikt wordt, moet je immers niet meer infiltreren.

Agalev wil hier nog 2 punten aan toevoegen:

  • Het rioleringsplan van de oppositie bevat ook een plan voor de sanering van de wegen. Het zijn de wegen die het zo duur maken. Maar het kan ook anders: je kan gerust een nieuwe riolering aanleggen zonder de wegen te verharden. Ook wanneer de middelen beperkt zijn, kan de gemeente de bewoners een riolering bezorgen.
  • Het regenwater moet zoveel mogelijk op de berg geïnfiltreerd worden. Zelfs op een hoop ijzerzandsteen zoals de Heikantberg is dit technisch mogelijk.