Iedereen telt mee

Kernboodschap

We willen van Rotselaar een warme gemeente maken waar iedereen meetelt. Jong en oud, ziek en gezond, arm en rijk, zwart en wit. We willen een gemeente waar iedereen dezelfde kansen krijgt en waar speciale aandacht is voor degenen die het moeilijk hebben.

Wat loopt er fout?

De OCMW-werking loopt vlot dankzij de inzet van gemotiveerd personeel. Maar het sociaal beleid van het huidige bestuur is niet ambitieus genoeg.


De oprichting van het Huis van het Kind - dat alle initiatieven voor gezinnen met kinderen verzamelt - laat op zich wachten. Er is geen vrijwilligerswerking om kwetsbare gezinnen met kinderen te begeleiden.

Er is geen actief beleid om kansengroepen te laten deelnemen aan cultuur, sport en vrije tijd. De mantelzorgpremie daalde.

Wat stelt Groen voor?

Groen wil een ambitieus sociaal beleid met basisvoorzieningen voor iedereen en speciale aandacht voor wie het moeilijk hebben.

1. We richten, in samenspraak met alle opvanginitiatieven in de gemeente, een Lokaal Loket Kinderopvang op waar ouders terecht kunnen voor informatie over het aanbod aan opvang voor baby's en peuters in de gemeente. Ouders (in spe) kunnen op de website van de gemeente terecht voor een overzicht van alle initiatieven, inclusief de contactgegevens.

2. Het Huis van het Kind vormt de spil van het beleid voor gezinnen met kinderen. Zo'n Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van alle initiatieven die zich richten op gezinnen met kinderen. Dat gaat zowel om de diensten van Kind en Gezin als allerlei andere organisaties zoals de opvoedingswinkel of de Gezinsbond. Het Huis van het Kind is een leuke én leerrijke plek voor kinderen, jongeren en ouders. Het Huis van het Kind moet extra aandacht besteden aan het bereiken van kwetsbare gezinnen. We bekijken met Stekelbees op welke manier de nieuwe locatie van de buitenschoolse kinderopvang in de Kapelstraat (Rotselaar Centrum) een rol kan spelen voor het Huis van het Kind. Groen wil in het Huis van het Kind:

 • Speelbabbels organiseren van een halve dag per week voor ouders en jonge kinderen, afwisselend in elke deelgemeente.
  (vb. week 1: Wezemaal/Heikant, week 2: Werchter, week 3: Rotselaar) Locatie: BKO in elke deelgemeente
 • Een kindercarrousel organiseren: een dag met gratis workshops voor kinderen met hun ouders waarmee we op een laagdrempelige manier allerlei soorten gezinnen kunnen bereiken..
 • Vrijwilligerswerking uitwerken voor het Huis van het Kind en voor het ondersteunen van kwetsbare gezinnen (vb. via de organisatie Domo)
 • Ambtenaar voor kinderbeleid aanstellen.
 • De kindergemeenteraad en jeugdraad betrekken bij het Huis van het Kind: het richt zich immers op kinderen en jongeren tot 18 jaar.
 • Een aangepaste, comfortabele ruimte voor de consultaties door Kind en Preventie (vroeger beter gekend als 'de weeg') om baby's op te volgen.

3. Brede scholen versterken: scholen stellen hun infrastructuur open voor de buurt en de lokale verenigingen. De gemeente helpt de scholen om de drempels om dit te doen te verlagen.

4. Mantelzorgers waarderen: steeds vaker wordt er naar de naasten gekeken om zorgtaken op te nemen. Mantelzorg is een waardevol principe. Zo kan de zorg plaatsvinden in een vertrouwde omgeving. Maar het mag geen synoniem zijn van 'trek je plan'. Wij ondersteunen de mantelzorgers en vrijwilligers en zorgen dat er een goed systeem is om op terug te vallen.

 • Mantelzorgers de mogelijkheid bieden om zich te registreren zodat ze een mantelzorgpremie kunnen krijgen en betere ondersteuning.
 • Een mantelzorgloket waar mantelzorgers terecht kunnen voor alle informatie over onder meer subsidies en de mogelijkheden tot ondersteuning.
 • Een hogere mantelzorgpremie, die hoger is voor de meest kwetsbare mantelzorgers
  buurtgerichte activiteiten: leuke, ontspannende en vormende activiteiten voor mantelzorgers bijv. een jongdementiecafé in elke deelgemeente.
 • Meer plaatsen voor kort- en (vooral) dagverblijf realiseren voor bejaarden. Het kortverblijf kan uitgebreid worden in bestaande rusthuizen, zodat mantelzorgers even op adem kunnen komen.
 • Een gezelschapsdienst uitbouwen met vrijwilligers die mantelzorgers kunnen aflossen.

5. Een fijne vrije tijd voor iedereen. We willen zo veel mogelijk mensen – ook mensen uit kansengroepen - betrekken bij cultuur, sport en vrije tijd. We betrekken het middenveld (jeugdverenigingen, toneelgroepen, erfgoed, ..).

 • Vrijetijdsparticipatie van kansengroepen vb. UIT-pas (cfr Lier)
 • Repetitieruimte bands Rotselaar
 • Het versterken van het verenigingsleven en het blijven ondersteunen van de verschillende buurtcomités

6. Richt via het sociaal huis een sociale kruidenier op waar mensen die het moeilijker hebben terecht kunnen voor kwalitatief eten. Werk samen met lokale handelaars om voedseloverschotten te vermijden.