Tram Werchter rijdt stilletjes verder

18 Mei 2013

Bij het dossier van de Sneltram moeten we weer vaststellen dat het schepencollege communicatie met de burger niet zo belangrijk vindt. Op de website van de gemeente, lezen we bitter weinig over de tramplannen. Ook in de gemeenteraad komt het punt niet op de agenda. Gelukkig is onze burgemeester loslippiger tegen de pers, en kunnen we op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in onze gemeente.

via het Nieuwsblad

Openbaarheid van bestuur is een recht, en inspraak een must om van zo'n project een succes te maken. We roepen het gemeentebestuur dan ook op om te informeren over de plannen, en de inwoners inspraak te geven bij de uitwerking ervan.

We scharen ons graag achter plannen voor meer openbaar vervoer, als we dit met en voor de inwoners kunnen realiseren. Zonder inzicht in de plannen, kunnen we ons alleen maar aan de kant van de bezorgde bevolking scharen.

Een publiek debat over zo'n ingrijpend project is toch het minste dat je verwacht in een democratie.