Verkeer in Rotselaar: verkeersveiligheid vergroten en duurzame mobiliteit promoten

Kernboodschap

Rotselaar is een dichtbevolkte gemeente, met veel plaatselijk én veel doorgaand verkeer. Het station in Wezemaal is een belangrijke troef voor professionele en recreatieve verplaatsingen rechtstreeks naar Leuven, Aarschot, Diest, Hasselt en Antwerpen. Maar niet alle schoolomgevingen zijn veilig, fietspaden ontbreken op heel wat plaatsen. Naast fietsen en je te voet verplaatsen, zijn gedeelde mobiliteit en elektrische mobiliteit belangrijke peilers in een duurzaam mobiliteitsbeleid. Uitdaging: consequent kiezen voor fietsers en voetgangers en duurzame verplaatsingen stimuleren.

Wat loopt er fout?

De gemeente doet wel inspanningen, bijvoorbeeld door het herwaarderen van trage wegen, maar als puntje bij paaltje komt, blijft de auto centraal staan. De heraanleg van de doortochten in Wezemaal en Rotselaar is al 20 (!) jaar een excuus om geen maatregelen te nemen voor de verkeersveiligheid op deze centrale assen. Sluipverkeer wordt niet aangepakt, hardrijders gaan hun gang wegens een gebrek aan controle, fietspaden ontbreken op een aantal plekken of zijn in slechte staat. We zien dan ook geen kinderen meer op straat. Een strikter handhavingsbeleid is noodzakelijk.

De gemeente moet duidelijke keuzes maken en kiezen voor verkeersveiligheid. Kinderen en andere kwetsbare weggebruiker zijn daarbij de maat: als zij zich veilig kunnen verplaatsen, is dat goed voor iedereen.

Wat stelt Groen voor?

 • Maak een fietsmobiliteitsplan: zorg voor vlotte verbindingen voor fietsers tussen de kernen.
 • Zorg voor handhaving: snelheid, parkeren,… Maak van verkeersveiligheid een prioriteit in het veiligheidsplan van de politiezone BRT. Laat de wijkagent aan de scholen strenger optreden tegen foutparkeerders.
 • Zorg voor goed onderhouden fietspaden en voetpaden. Mensen die minder goed te been zijn en rolstoelgebruikers, moeten ook de voetpaden kunnen gebruiken. In afwachting van de heraanleg van Aarschotsesteenweg door het Vlaamse Gewest: vraag steun van de provinciale commissie voor de verkeersveiligheid om het fietspad en de parkeersituatie tijdelijk te verbeteren.
 • Voorzie zo veel mogelijk fietspaden die afgescheiden zijn van de rijweg
 • Stimuleer elektrisch fietsen, bijvoorbeeld door het organiseren van een samenaankoop
 • Trage wegen: uitbreiden en onderhouden. vb. onderzoek de aanleg van een fietstunnel aan de Bert Leysenstraat/Steenweg op Betekom
 • Stimuleer lokale handelaars om een (overdekte) fietsenstalling te voorzien
 • Ontmoedig het sluipverkeer, door bijvoorbeeld wegen te knippen
 • Maak de aansluiting van de trage wegen op de gewone wegen veiliger
 • Vlotte doorgang is ondergeschikt aan veiligheid fietsers en voetgangers
 • Overdek de fietsenstalling aan het station, kant Wezemaal
 • Pak de fietsdiefstallen aan het station aan
 • Doortochten: kies in Rotselaar niet voor een omleiding, maar voor een trage en veilige doortocht
 • Onderzoek het inzetten van een shuttlebus tussen Werchter en Wezemaal station of organiseer een Pick Up Community (PUC) waarbij inwoners die tijdens hun rit langs één van de verkeersknooppunten rijden, hun rit kunnen delen. Deze PUC krijgt ook een digitale aanvulling zodat vraag en aanbod via een digitaal platform kunnen gelinkt worden.
 • Stimuleer elektrische mobiliteit: voorzie laadpalen voor elektrische fietsen en elektrische wagens
 • Stimuleer gedeelde mobiliteit: voorzie parkeerplaatssen met laadpaal voor deelwagens en deelfietsen aan het station van Wezemaal, informeer over autodelen
 • Ijver voor een snellere nachtbus tussen Leuven en Werchter