VEN: meer ruimte voor natuur, ook in Rotselaar

01 Januari 2003

Om de natuur in Vlaanderen meer ruimte ruimte te geven riep de Vlaamse regering het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) in het leven. Het VEN bakent gebieden af waar de natuur voorrang krijgt. Ook Rotselaar krijgt haar VEN-gebieden. De Wingevallei maakt er bijvoorbeeld deel van uit. Dat betekent dat de gemeente haar plannen voor de uitbreiding van het Wingepark moet opbergen, iets waar wij al lang voor ijveren.