05 sep 2009

Verslag LOK 30 maart 2009

Op de agenda: Stand van zaken ivm renovatie kinderkribbePlan buitenschoolse kinderopvang

Verslag hieronder in bijlage.

lok

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.