05 sep 2009

Verslag LOK 30 maart 2009

Op de agenda: Stand van zaken ivm renovatie kinderkribbePlan buitenschoolse kinderopvang

Verslag hieronder in bijlage.

lok

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.