Verslag LOK 30 maart 2009

05 September 2009

Op de agenda: Stand van zaken ivm renovatie kinderkribbePlan buitenschoolse kinderopvang

Verslag hieronder in bijlage.