Verwoesting van beverdammen blijft onbestraft

11 September 2017

Jullie gingen massaal in op onze uitnodiging om de verwoeste beverdammen in Tremelo te gaan bekijken. Ondertussen werd duidelijk dat de politie dit misdrijf niet zal melden bij het parket, wat de politie nochtans verplicht moet doen. Onze vrienden van Groen Tremelo-Baal reageerden teleurgesteld in hun nieuwsbrief. Ziehier de reactie van Groen Tremelo-Baal. Verwoesting van beverdammen blijft onbestraftBegin deze zomer werden de beverdammen in de Laak en Vijverbeek vernietigd. Het gevolg hiervan was een massale vissterfte én een beverfamilie die sindsdien niet meer is gezien... Heel wat mensen reageerden verbolgen op deze daad en kwamen in actie. Echter, tot onze grote verbazing vernamen we dat er géén PV wordt opgemaakt voor het verwoesten van de dammen. Wat in de laatste uitgave van het magazine Info Tremelo wordt omschreven als "een opzettelijke daad van vandalisme" wordt door het gemeentebestuur van tafel geveegd.

 

 

Op vraag van Groen voorzitter Kris Torfs organiseerde de gemeente een onderhoud tussen de verschillende actoren. Hierbij waren de eigenaars van het domein Fonteyn, de tuinaannemer, de dienst waterlopen van de provincie, Agentschap Natuur en Bos en de natuurinspectie aanwezig. Natuurpunt Tremelo, die het beheer heeft over grote delen van de Laakvallei en eigenaar is van het perceel waar het slib gestort werd, was niet uitgenodigd...


De redenen hiervoor zijn de 'afspraken naar de toekomst toe' en de 'bereidwillige medewerking van de eigenaars in het onderzoek'.

Voor Groen Tremelo-Baal is het duidelijk dat de eigenaars een hand boven het hoofd wordt gehouden. Naast de verwoesting van de beverdammen werd ook de illegale boomkap op hetzelfde domein met de mantel der liefde bedekt.

Natuur en milieu zijn spijtig genoeg nog steeds geen prioriteit voor onze meerderheid. Het signaal dat de 151 wandelaars gaven tijdens de beverwandeling was blijkbaar niet duidelijk genoeg. Niet te vergeten de burgers die spontaan klacht hebben ingediend hebben bij de politie. Ook zij worden over het hoofd gezien.

Wij hopen alsnog dat het gemeentebestuur in dialoog wil gaan met de eigenaars van Fonteyn en Natuurpunt Tremelo. Door de neuzen terug in de zelfde richting te krijgen en samen te werken, kan dit een begin zijn van een sterkere natuur in de Laakvallei.