Voor democratie, voor eerlijk en degelijk financieel beleid

01 Februari 2013

Bij de start van de legislatuur heeft de meerderheid de trend gezet: gemeenteraad en commissies tellen niet mee. Het beleid ligt al vast, de pers wordt op de hoogte gebracht, dus men gaat er van uit dat er niets meer in de pap te brokken valt. Dat staat haaks op de democratische rol van de gemeenteraad. Ook inhoudelijk vallen er heel wat bedenkingen te maken.Dat de belastingen omhoog gaan, kon elk klein kind zien aankomen. Denk maar aan alle grote uitgaven in het verleden, soms aan banaliteiten, vaak met langdurige repercussies. Herwig Pierre: "Nu betaalt de burger het gelag, terwijl die in al die dure projecten geen inspraak kreeg. Bovendien staat dit haaks op alle verkiezingsbeloften."

  • De subsidies voor energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen nemen af: denk aan zonneboilers, herbruikbare luiers? De uitleg daarvoor is dat dit deels overgenomen wordt door andere overheden. Maar dé rol bij uitstek van de gemeente: sensibiliseren, daarvoor zien we geen enkel budget.
  • En daarnaast is er de verhoging van Diftar. De inkomsten moeten verdubbelen, de gebruiker betaalt volgens de hoeveelheid afval, maar wel: zonder enige sociale correctie. GroenSociaal dringt dan ook aan op een forse sociale correctie.

Minder aandacht voor tewerkstelling

  • De samenwerking voor groene jobs met o.m. IGO wordt teruggeschroefd, vooral rond groenbeheer en ?onderhoud. Waarom? Wat is de reden? Zal er eindelijke een duurzaam en minder arbeidsintensief beleid komen voor het openbaar groen? Heeft de gemeente daartoe de nodige deskundigheid in huis? Dat is in elk geval 'op het veld' nog niet zichtbaar. En hoe kadert dit in de besparingspolitiek van de gemeente op personeelskosten? Jeroen Degent: "Dit beleid wil met minder mensen meer werk gaan doen? maar ze willen wel dit arbeidsintensieve werk zelf doen in plaats van dit over te laten aan gespecialiseerde diensten."

  • En ten slotte over werk en tewerkstelling: startende ondernemers krijgen geen steun meer en er gaat minder geld naar tewerkstellingsprojecten.

Welke visie?

Welke visie zit achter dit beleid? Eén voorbeeld slechts. Herbruikbare luiers worden niet meer ondersteund, dus de afvalberg zal stijgen, dus de inkomsten via Diftar moeten omhoog. GroenSociaal wil expliciet horen wat de maatschappelijke visie is van deze meerderheid. Want ook dat is een begroting: een financiële spiegel van visie en waarden.

Wij kijken alvast uit naar de beleidsplannen van de meerderheid. GroenSociaal verwacht dat er op groen en sociaal gebied duidelijkere keuzes gemaakt worden in functie van de toekomst van deze gemeente en de inwoners.