Werchter moet leefbaar blijven

27 April 2016

Werchter zorgenverschillende

In plannen voor meergezinswoningen voor bezorgde reacties en een kersvers actiecomité "leefbaar Werchter". Zij vinden dat deze projecten het kleinschalige karakter van het dorp bedreigen.

Groen is er van overtuigd dat meergezinswoningen onmisbaar zullen zijn in de toekomst: kernversterking is het beste antwoord op de bevolkingstoename en de enige mogelijkheid om onze open ruimte te behouden. Maar dat moet dan wel met visie gebeuren en met respect voor het bestaande sociale weefsel. Het gaat bovendien om meer dan woningen bijbouwen. Je moet ook zorgen voor een goede sociale mix, voor verkeersveiligheid, voor ontmoetingsplekken, voor speelruimte, voor voldoende plek op school?

Je moet ook zorgen voor een goede sociale mix, voor verkeersveiligheid, voor ontmoetingsplekken, voor speelruimte, voor voldoende plek op school?

Het gemeenbestuur heeft haar visie op meergezinswoningen iets meer dan een jaar geleden neergepend in de verordening "wonen-in-meervoud" (zie bijlage). Een echte visie over hoe de gemeente de kernversterking ziet, vinden we niet in deze nota. De nota legt vooral de regels vast voor het bouwen van meergezinswoningen en geeft ook weer waar meergezinswoningen kunnen komen. Dat laatste is eenvoudig: bijna overal, met uitzondering van de straten die echt ver van de dorpscentra liggen. Dicht bij het centrum zijn appartementen van maximaal drie bouwlagen (plus een bewoonbare zolderverdieping) mogelijk, verder van het centrum mogen het twee bouwlagen (plus zolder) zijn.

Maar de nota "wonen-in-meervoud" is absoluut geen vrijgeleide voor projectontwikkelaars die het dorp kunnen volbouwen, al lijkt het daar soms wel op. Reeds op de eerste pagina van de nota staat immers de volgende cruciale passage:

"De vergunninghoudende overheid zal echter elke aanvraag toetsen aan de goede ruimtelijke ordening en de goede plaatselijke aanleg en zal een aanvraag die hiermee in strijd wordt geacht, ook indien deze voldoet aan de regels van de verordening, steeds kunnen weigeren."

Ook al ligt een perceel in een zone waar meergezinswoningen van drie verdiepingen mogelijk zijn, dan nog moet de gemeente afwegen of het project daar op zijn plaats is. Aan de rand van de dorpskern, in een straat met enkel open bebouwingen is een groot complex bijvoorbeeld niet aangewezen. Kernversterking moet starten in het hart van het dorp.

Gemeente regisseur, niet de projectontwikkelaar

De gemeente moet volgens Groen veel meer de rol van regisseur opnemen ten aanzien van het geheel van projecten en de dialoog aangaan met de inwoners over hoe die kernversterking vorm moet krijgen.

BIJLAGEN:
20150430_verordening_woneninmeervoud.pdf