Pieter Philtjens

Pieter Philtjens

Pieter Philtjens

Ik heb een missie: Groen Rotselaar een sterk resultaat laten behalen bij de volgende verkiezingen! Zodat we ons programma - nog meer dan nu - kunnen omzetten in realiteit.


Eén van deze programmapunten is het verbeteren van de slechte fietspaden waar nodig en verkeersonveiligheid in Rotselaar. Daarom ijver ik voor meer en goede fiets- en wandelpaden, zodat autoluwe zones en langzaam verkeer vanzelfsprekend worden. Ik wil ook een ander en straffer jeugd-, gehandicapten-, ouderen- en jongerenbeleid. Met inbreng en aandacht voor iedereen!

Pieter Philtjens

Voorvechter van veilig en langzaam verkeer / campagneleider

Ik heb een missie: Groen Rotselaar een sterk resultaat laten behalen bij de volgende verkiezingen! Zodat we ons programma - nog meer dan nu - kunnen omzetten in realiteit.


Eén van deze programmapunten is het verbeteren van de slechte fietspaden waar nodig en verkeersonveiligheid in Rotselaar. Daarom ijver ik voor meer en goede fiets- en wandelpaden, zodat autoluwe zones en langzaam verkeer vanzelfsprekend worden. Ik wil ook een ander en straffer jeugd-, gehandicapten-, ouderen- en jongerenbeleid. Met inbreng en aandacht voor iedereen!