Agenda Gemeenteraad 26 september 2011

22 September 2011

Vastgoedtransactie met Aquafin, stedenbouwkundige goedkeuringen, afrekening werken, budgetwijziging kerkfabriek, ... Volledige agenda: Goedkeuring notulen vorige raad

  1. Goedkeuring tracé Preterstraat ingevolge een verkavelingaanvraag ingediend door Peeters Véronique (ns. Van Brusselen Rosalia)
  2. Goedkeuring tracé Gelrodesebaan ingevolge een verkavelingaanvraag ingediend door Eugenia
  3. Verhaegen
  4. Goedkeuring afrekeningsdossier van de werken 'Uitbreiding Gemeentelijke stapelplaats'
  5. Goedkeuring meerwerk - Project 21.093 - Verbindingsriolering Langestraat, Winkelveldbaan
  6. Goedkeuring ontwerp authentieke akte verkoop - erfdienstbaarheid tussen de gemeente Rotselaar en Aquafin nv - perceel 171L, sectie A en percelen 174/02 en 174G, sectie C
  7. Akteneming budgetwijziging 1 - dienstjaar 2011 kerkfabriek Sint-Martinus Wezemaal
  8. Reglement voor reclame-arme gemeenteraadsverkiezingen (voorstel Groen!Sociaal)
  9. Mondelinge vragen