Agenda Gemeenteraad 27 juni 2011

20 Juni 2011

Een uitgebreide agenda. Financieel beleid, reglementen, tarieven voor De Plas, ... De volgende punten worden besproken: Financieel beleid: Budgetwijziging 2011,Goedkeuring Jaarrekening/Budgetrekening 2011, jaarverslag, meerjarenplanning.

  • Lastenboek en gunningswijze voor Buitenschrijnwerk kleuterafdeling Gemeentelijke Basisschool Heikant
  • Schoolreglement
  • Fuifreglement
  • Tarieven zwemzone Domein Ter Heide
  • Politiereglement Domein Ter Heide
  • Jaarrekening, jaarverslag activiteitenverslag van Autonoom Gemeentebedrijf Rotselaar
  • Compensatieregeling op lediging septische put