Als je de energiekosten niet meer kan betalen. Toelage bij OCMW.

08 Mei 2020

De Corona-crisis treft mensen in armoede nog dieper. Om de maandelijkse kosten voor energievoorzieningen te kunnen betalen, wordt er vaak aangeklopt bij het OCMW. De Koning Boudewijnstichting trekt aan de alarmbel: ‘Het aandeel huishoudens dat wordt geconfronteerd met energie-armoede neemt toe sedert 2017, en dat ondanks de warmere winters'. Door de stijging van de energieprijzen kunnen armere gezinnen hun elektriciteits- en verwarmingsrekening moeilijk betalen. Deze gezinnen leven vaker in een slechtere woning met bijvoorbeeld een lekkend dak, slechte isolatie of vochtproblemen. Gezinnen die in energiearmoede leven, hebben vaker te kampen met chronische ziektes of gezondheidsproblemen.​ ​Financiële steun Sinds 2005 kunnen gezinnen die het moeilijk hebben met het betalen van de energiefactuur een aanvraag doen voor een verwarmingstoelage (via het Sociaal Stookoliefonds) bij het OCMW. In 2019 dienden ongeveer 200 gezinnen in Rotselaar een aanvraag in voor een verwarmingstoelage, met een maximumbedrag van 210 euro. Het gaat vooral om oudere mensen. ​ Actieplan energiearmoede​ Vandaag kunnen gezinnen in armoede al een beroep doen op een energiesnoeier voor een gratis energiescan. Groen Rotselaar wil energiearmoede nog sneller opsporen, energiebesparing stimuleren en financiële ondersteuning voor gezinnen in armoede. Een mooi voorbeeld is een huurmodel van energiezuinige huishoudtoestellen. Daardoor kun je besparen zonder eerst fors te investeren.