Appartementen in Rotselaar?

30 Oktober 2016

Op korte tijd is er heel wat onrust ontstaan in Rotselaar over de vele appartementsgebouwen die als paddenstoelen uit de grond schieten. Het landelijk karakter van onze dorpen, de open ruimte en de natuur staan onder druk. Het probleem steekt de laatste maanden de kop op als gevolg van de verordening "wonen in meervoud". Dat is een beslissing van het gemeentebestuur die vastlegt waar appartementsgebouwen mogen komen en hoe hoog. Groen Rotselaar heeft dat mee goedgekeurd vanuit de overtuiging dat kernversterking nodig is. Maar nu lijkt deze verordening een vrijgeleide te zijn geworden om er zo veel mogelijk te bouwen, ook op plekken waar dat niét past.

Van inspraak van de omwonenden is amper sprake.

Appartementen hoeven niet per se een bedreiging te vormen voor de leefbaarheid in Rotselaar. Hoogbouw heeft voordelen: er blijft relatief meer open ruimte over, er is meer variatie in het woningaanbod, efficiënter gebruik van de publieke ruimte, ...

Maar Groen zou liever zelf, samen met de inwoners, een positieve toekomstvisie uittekenen, in plaats van deze evolutie over te laten aan projectontwikkelaars. Wat willen we behouden, waar komt publiek groen, waar zijn nieuwe projecten mogelijk? Meergezinswoningen moeten meer zijn dan "stadsappartementen op het platteland". We denken dan aan meer kwalitatieve, moderne woonvormen met gemeenschappelijke ruimten zoals een werkhuis of atelier, het delen van toestellen of een auto, een mix van verschillende gezinnen (jong, oud), met ruimte voor zorgwonen, woningen die "meegroeien"?