Claes gechanteerd rond Mena

10 Februari 2004

Onze burgemeester Dirk Claes is als behoeder van de volksgezondheid meer dan een half jaar niet opgetreden tegen het gebruik van een niet vergunde spuitcabine in de garage Vanderborght aan de Mena. Gezien de verbouwing van de garage, inclusief de installatie van de spuitcabine parallel liep met de onderhandelingen over het in gebruik nemen van de brouwzaal van de Mena door de gemeente vrezen wij dat onze burgervader zich in een chantagesituatie heeft laten manoeuvreren. Garages zijn op het vlak van milieu vaak moeilijke plekken. De garagist gaat om met heel wat afval (gebruikte olie, banden, vodden, ?) en gevaarlijke producten (brandstoffen, verven, verdunners, ?) en vaak loopt het daarbij mis. De bewuste garage beschikte al jaren over een niet aangegeven en dus ook niet-vergunde spuitcabine. Gelukkig voor de omgeving, maar niet voor de eigenaar en zijn werknemers, ging het om een spuitcabine zonder uitlaat in de open lucht.

In het kader van de omvangrijke vergroting van de garage werd een bouwaanvraag gedaan en een aanvraag voor een milieuvergunning. Hierin zat ook een aanvraag voor het plaatsen van een nieuwe spuitcabine. Het College van burgemeester en schepenen leverde de bouw- en de milieuvergunning af. Hierbij zag zij over het hoofd dat in een woonzone enkel spuitcabines geplaatst mogen worden: - die werken met verven op basis van water of uitgerust zijn met een actief kool filter, en - die onder een bepaald vermogen blijven. Dit was met de nieuw geplaatste spuitcabine niet het geval. Bovendien werden de uitlaatschouwen zo geplaatst dat de buren de ongefilterde dampen én het lawaai op zich gericht kregen. Na klacht van een omwonende werd de milieuvergunning dan ook terecht geschorst door de provincie. De garagist bleef echter de spuitcabine gebruiken en ondanks aandringen van de buur verzegelde de burgemeester de installatie niet en werd de volksgezondheid in gevaar gebracht. Net voor de opening van de vernieuwde garage werd een actief kool filter geïnstalleerd, maar de geluidsoverlast blijft en die normen zijn in woongebied heel strikt. In het beste geval durfde Dirk Claes de spuitcabine niet verzegelen uit vrees de onderhandelingen over het in gebruik nemen van de brouwzaal te laten mislukken, in het slechtste geval neemt hij de volksgezondheid niet ernstig, maar in beide gevallen is het onaanvaardbaar dat er in het midden van het dorp 6 maanden lang een spuitcabine heeft kunnen werken zonder filter met medeweten van de burgemeester.