De ongemakkelijke waarheid over kernergie

25 Mei 2011

Met de kernramp in Japan is de mythe rond de veiligheid ervan helemaal doorprikt. Maar kunnen we ook zonder kernenergie in België? Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum legt in deze presentatie uit waarom kernenergie geen deel kan uitmaken van een duurzaam energiesysteem. Ook de alternatieven worden toegelicht.