Debatavond over natuurbescherming

24 September 2015

Onze ledenvergaderingom

  start 20.00 uur en zal deze keer open staan voor alle geïnteresseerden. We hebben immers twee sterke sprekers kunnen strikken om het te hebben over de bescherming van de natuurgebieden in Rotselaar en omstreken.

Tobias Ceulemans (KU Leuven) voerde op vraag van het Agentschap voor Natuur en Bos een studie uit naar de zonevreemde landbouw op de Wijngaardberg. Hij kan boeiend vertellen over de waarde van de natuur op onze mooie berg.

Roel Baets is beleidsverantwoordelijke bij Natuurpunt Oost-Brabant. Hij zal inpikken op de uiteenzetting van Tobias.

De aanleiding voor deze thematische debatavond zijn de drie pogingen van de huidige meerderheid om de stukjes natuurgebied / Natura 2000-gebied (Europees beschermd natuurgebied) in Rotselaar andere bestemmingen te geven:

  1. woningen in het natuurgebied De Vijvers (Heikantberg);
  2. landbouw in het natuurgebied op de Wijngaardberg; en
  3. industrie in het natuurgebied in de Wingevallei.

Verder zullen we ook even stil staan bij onze verwezenlijkingen in de gemeenteraad. En we blikken al vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Praktisch

We openen de deuren om 19:00 uur. Kom gerust langs voor een gezellige babbel over (het) groen in Rotselaar.

Je bent welkom in het Wijnbezoekerscentrum, Kerkstraat 16 in Wezemaal.