Groen pleit voor krachtdadig onderzoek na vondst van dode vossen in Laakvallei

28 Maart 2018

Groen pleit voor krachtdadig onderzoek na vondst van dode vossen in Laakvallei

Zaterdagavond hebben bestuursleden van Groen Rotselaar een gedumpt dood vosje gevonden in een plastic vuilzak. Ilse Vervloesem, lid van Natuurpunt Tremelo en Groen Rotselaar, verzamelde samen met haar familie zwerfvuil in de Beverlaak toen ze ter hoogte van het wandelpad naar het Schipke de ontdekking deed.

Zaterdagavond hebben bestuursleden van Groen Rotselaar een gedumpt dood vosje gevonden in een plastic vuilzak. Ilse Vervloesem, lid van Natuurpunt Tremelo en Groen Rotselaar, verzamelde samen met haar familie zwerfvuil in de Beverlaak toen ze ter hoogte van het wandelpad naar het Schipke deze ontdekking deden.

Zowel Groen Rotselaar als Groen Tremelo zijn ontzet over deze ontdekking en zijn van plan klacht in te dienen tegen onbekende. Naar aanleiding van deze vondst zijn enkele leden van Natuurpunt Tremelo op onderzoek uitgegaan in de buurt en vonden ze een tweede dode vos aan de Laak, enkele meters van de eerste. Het vermoeden dat er kwaad opzet en zelfs gif in het spel is, wordt versterkt door de vondst van een vergiftigd ei op de Dijledijk in Tremelo. Nota bene op een plaats waar dagelijks tientalle mensen, met en zonder hond, komen wandelen, lopen en fietsen!

Vorige zomer diende Groen Tremelo samen met Natuurpunt Tremelo en enkele inwoners klacht in tegen het verwoesten van de beverdam. We zullen dit nu herhalen en eisen dat er wel actie wordt ondernomen. De klacht tegen de vernietiging van de de beverdam werd toen spijtig genoeg onder de mat geveegd, ook al was de dader bekend. In oktober hekelde Tremeloos Groen gemeenteraadslid Kris Torfs toen al de besluitloosheid in dit dossier.

"Op de gemeenteraad van oktober gaf onze voorzitter al mee dat ons gemeentebestuur een verkeerd signaal aan de buitenwereld gaf door hier geen straf voor te eisen.", zegt Petra Vreys, gemeenteraadslid van Groen Tremelo-Baal.
"Ik hoop nu oprecht dat dit onderzoek wel serieus gaat worden genomen en de daders daadwerkelijk bestraft worden. Op die manier kan ons gemeentebestuur duidelijk de toon zetten dat milieu- en natuurdelicten serieus worden genomen".

Via sociale media kwam ondertussen ook al een massale golf van verontwaardiging op gang. "Dit sterkt ons in ons vertrouwen.", zegt Ilse Vervloesem. "Door dit signaal van verbijstering tonen veel inwoners aan dat ze hier niet mee akkoord gaan. Ook tijdens het beverdossier was het al vlug duidelijk dat veel van de inwoners van Tremelo en Rotselaar begaan zijn met echte robuuste natuur in hun leefomgeving."

Groen Rotselaar en Tremelo hopen dan ook dat de daders kunnen gevonden worden en dat er dit keer daadwerkelijk sancties worden genomen.