Elke in erfgoedregio Hageland

29 December 2011

Op 19 december werd de projectvereniging "erfgoedregio Hageland" boven de doopvont gehouden. Dat is een samenwerking tussen 16 gemeenten in het Hageland die het cultureel erfgoed in de regio willen koesteren en beter ontsluiten. Het cultureel erfgoed is het immaterieel (bijvoorbeeld legendes of processies) en onroerend erfgoed (bijvoorbeeld machines of de inboedel van kerken). Eigenlijk alles wat niet onder monumenten valt.Op dit moment wordt de vereniging gesteund door de provincie, maar we hopen vanaf 2013 op subsidies van de Vlaamse minister van cultuur te kunnen rekenen. Met die subsidies kan een personeelslid aangesteld worden die de verschillende erfgoedactoren uit de regio kan ondersteunen. Elke gemeente levert een jaarlijkse financiële inspanning van 0,25 euro per inwoner.

De raad van bestuur is samengesteld uit de schepenen van cultuur en per gemeente één gemeenteraadslid van de oppositie. Voor Rotselaar ben ik dat als gemeenteraadslid voor Groen!Sociaal. Ik hou je hier op de hoogte. Zo kan je hieronder het beleidsplan alvast downloaden.