Gaat het Autonoom Gemeente Bedrijf failliet zonder Rock Werchter?

25 Juni 2011

In 2009 vormde het 'randgebeuren Rock-Werchter' 20,56 % van de inkomsten van het AGB, zijnde 205.303,92 euro; de uitgaven voor het randgebeuren vormden 5 % van

het totaal. (54.913,09 euro)

In 2010 waren deze cijfers 12,38 %
(bedrag van 186.049,19 euro) van de inkomsten en 5,29 % van de
uitgaven (76.160,37 euro).

 

Als lid van de AV van het AGB vroeg ik
naar de toekomstvisie van het directiecomité aangaande de
inkomstenstructuur van het AGB. (ik bedoelde: wat als Live Nation het
festival weghaalt uit Rotselaar)

Als antwoord kreeg ik: wij kunnen niet
in de toekomst kijken; jij misschien wel?

We zullen dit dan wel zien. Dit getuigt
volgens mij niet van een goed bestuur.