Gemeente Rotselaar is ook op zoek naar "Speelbos"

30 September 2011

Het Gemeentelijk milieubeleidsplan gemeente Rotselaar 2005-2009 is zware lektuur. In bijlage vindt u hoofdstuk 4. Uit dit document blijkt de grote bezorgdheid van de gemeente voor het bos in de gemeente. Groen!Sociaal en de CD&V/N-VA meerderheid zitten blijkbaar op dezelfde golflengte. Je leest er onder andere de spijtige vaststelling: (pagina 12)

In de gemeente is er ook geen (gedeelte van) bos aangeduid als "speelbos", zoals mogelijk/wenselijk op basis van het bosdecreet.

Gelukkig heeft de gemeente een duidelijke visie:

De gemeente streeft ernaar om zowel de totale oppervlakte bos (overeenkomstig gewenste oppervlakte vermeld in RSV) als de oppervlakte natuurgericht beheerd gebied te doen toenemen. (...) M.b.t. het openstellen van het bos streeft de gemeente naar een maximale openstelling, rekening houdend met ecologische randvoorwaarden. In dit kader streeft de gemeente ook naar het voorzien van "speelbossen" in de gemeente. (pagina 31)

Geweldig toch. En niet vrijblijvend in een verkiezingsfolder, maar in een beleidsplan met concrete actiepunten, zoals:

Deelactie NA7.3. : Aanleggen van speelboszones voor jeugdbewegingen : (BINDEND)
De gemeente zoekt binnen de gemeente naar een mogelijkheid om in bepaalde openbare of private bossen speelboszones te voorzien, en maakt hiervoor inrichtingsplannen op, dit overeenkomstig het bosdecreet.
(pagina 41)

Oei. De planning was 2005-2009? Was men dat vergeten...?

Wij hebben de oplossing om dit nog goed te maken vòòr de volgende verkeizingen: aan domein Ter Heide ligt nog een stukje bos...

 

Foto: Gert-Jan van der Tuuk