Gemeenteraad 26 Januari 2012

20 Januari 2012

Op de gemeenteraad van januari 2012 onder andere volgende onderwerpen: Riolering HeikantbergOpleidingsproject voor laaggeschoolden

  • Lening voor uitgaven 2012

Zie volledige agenda met toelichtingen en verslag hieronder in bijlage.