Gemeenteraad 27 juni 2016

23 Juni 2016

De gemeenteraad begint met een uitgebreid vragenhalfuurtje en 'onze' kindergemeenteraad wordt opgericht. Het vragenhalfuurtje duurt waarschijnlijk langer dan een half uur, want er is heel wat bezorgdheid over de visie op ruimtelijke ordening van de meerderheid. ?Kindergemeenteraad

Nadat ons ons raadslid Herwig op 26 mei 2015 een kindergemeenteraad op de agenda had gezet, is het nu waarschijnlijk zo ver: vanaf volgend schooljaar leren kinderen wat inspraak en participatie inhoudt in Rotselaar. Hopelijk wordt het dit keer niet opnieuw van tafel gegooid door de meerderheid.

Opgelet:

Gemeenteraad begint uitzonderlijk om 20:30 uur.

BIJLAGEN:
2016-06-27_agenda_gemeenteraad.pdf