Gemeenteraad 17 december 2012

17 December 2012

Veel over belastingen en subsidies, en over het nieuwe politiekantoor. Ook de visienota voor het sociaal woonbeleid is de moeite van het lezen waard.Volledige agenda en visienota in bijlage.