Gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro)

07 Januari 2012

De Gecoro (Gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening) is een adviesraad waar voorstellen worden besproken in verband met Ruimtelijke Ordening op gemeentelijk niveau. Hun advies is niet bindend, maar werd opgericht om de inwoners inspraak te geven in beslissingen en deze zo meer draagkracht te geven.