09 jan 2012

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan (GRUP)

Ruimtelijk Uitvoeringsplan op Gewestelijk niveau. Een voorbeeld is het GRUP voor de Afbakening Regionaalstedelijk gebied Leuven.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.