Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan (GRUP)

09 Januari 2012

Ruimtelijk Uitvoeringsplan op Gewestelijk niveau. Een voorbeeld is het GRUP voor de Afbakening Regionaalstedelijk gebied Leuven.