GroenSociaal kraakt het gemeentehuis

31 Augustus 2012

Rotselaar, de groene gemeente die aan Leuven grenst heeft de afgelopen decennia erg geleden onder de expansieve drang naar verstedelijking. De groene long werd verkaveld, er kwamen hectaren industriegebied en de aanzwellende verkeersstroom doet de ochtend- en avondspits dichtslibben.Het aantal inwoners steeg enorm en zo was het beleid genoodzaakt om ook het gemeentehuis fors uit te breiden.

Er volgden nog enkele megalomane projecten die de gemeente in slechte financiële papieren bracht.

Wat zijn de opties voor de toekomst?

Belastingen verhogen?

Geen sociaal beleid meer voeren?

Of te dure projecten verkopen en met die opbrengst noodzakelijke acties weer een kans geven!

Daarom heeft GroenSociaal het gemeentehuis van Rotselaar gekraakt.

Op maandag 27 augustus om 19u hield GroenSociaal Rotselaar een openbare uitverkoop van te dure, overbodige, prestigieuze projecten.

Met deze opbrengst kan een duurzaam sociaal beleid gevoerd worden.

Een beleid waarin iedereen meetelt en waarbij achtergestelde groepen niet veroordeeld worden.