Groen!Sociaal Rotselaar vindt opvoeding belangrijk

25 November 2011

Gemeenteraad van 21 november 2011 - In Rotselaar kiest de meerderheid voor prestigeprojecten, terwijl Groen!Sociaal Rotselaar opvoedingsondersteuning prioriteit wil geven: de opstart van een lokaal overleg opvoedingsondersteuning (LOO), ipv de aankoop van digitale infoborden (LED-schermen). Het Groen!Sociaal voorstel om in opvoedingsondersteuning te investeren, werd op de laatste gemeenteraad kortzichtig weggestemd. Het is de gewoonte bij de meerderheid in Rotselaar om voorstellen van de oppositie zonder discussie weg te stemmen. Anti-politiek vinden wij. Het doel van een LOO is maatschappelijk relevant en werkt preventief. Opvoedingsondersteuning op lokaal vlak houdt in dat de gemeente opvoedingsondersteunende acties en/ of een opvoedingsondersteunend aanbod doet.

De gemeente start met informatieverstrekking en sensibilisatie rond opvoeden van kinderen en de vroegtijdige detectie van opvoedingsonzekerheid of opvoedingsproblemen.

CD&V vindt de opstart van het LOO wel een goed voorstel, en wil het opnemen in hun volgende beleidsplan. Wij vinden dat dit nu kan worden gerealiseerd zonder dat dit de gemeente extra veel geld gaat kosten.

Wat kan een LOO VANDAAG al bijdragen:

  1. Beschikbare middelen gebruiken. Gemeente kan initiatieven ondersteunen met infrastructuur, communicatiekanalen en materiaal dat voorhanden is.
  2. Kosten besparen. Coördinatie vermijdt dat inspanningen van scholen, verenigingen, OCMW mekaar overlappen
  3. Krachten bundelen. Alle initiatieven met mekaar in contact brengen, zorgt voor kruisbestuiving en voor meerwaarde door uitwisseling.

Niet alleen legt de Vlaamse overheid - in hoofde van minister Jo Van Deurzen - de oprichting van een LOO op. Het is ook een kwestie van prioriteiten, vindt Groen!Sociaal.
Een LOO kost niet veel, maar het is ook weinig zichtbaar en als meerderheid kan je er moeilijk mee scoren. Misschien daarom dat op de gemeenteraad het ene dure prestigeproject na het andere passeert.

Vorige gemeenteraad nog werd 110 000,00 euro vrijgemaakt voor LED-schermen. Geen investering waarvoor we (vandaag) de schaarse middelen moeten inzetten, vinden wij. Ook goedkope initiatieven kunnen de moeite waard zijn.
Vandaag investeren in de jeugd rendeert over 10 jaar. Geen project dat tegen de volgende verkiezingen fotogeniek in de verkiezingsfolder kan... Wel een beleidskeuze van Groen!Sociaal Rotselaar.

Ons gemeenteraadslid Simonne Vandewaerde legt u graag met vuur uit hoe Opvoedingsondersteuning goed is voor iedereen, en waarom het Groen!e alternatief ook in Rotselaar nodig blijft.