Groen!Sociaal bezorgd om woonproject op voormalig Java-terrein

10 Maart 2009

De nv Coffeemill heeft grote bouwplannen op het voormalig Java-terrein aan de Aarschotsesteenweg in Wezemaal. Het project behelst 55 woongelegenheden verspreid over 6 appartementsgebouwen die zouden worden opgetrokken op een terrein tussen de Aarschotsesteenweg en de Vleugtweg. Groen!Sociaal is bezorgd om dit ambitieuze woonproject: "We stellen vast dat er opnieuw geen plaats is voor sociale huisvesting in dit project. Nochtans dient er zich een unieke gelegenheid aan om de verschillende doelgroepen aan hun trekken te laten komen: een project met 55 woongelegenheden kan makkelijk op een ecologisch verantwoorde manier voorzien in een aantal woningen voor mensen met een laag inkomen en een aantal kangoeroewoningen," aldus Elke Valgaeren, gemeenteraadslid voor Groen!Sociaal. "We stellen ook vast dat er niet is nagedacht over de bijkomende verkeerslast die dit project en toekomstige projecten in de buurt met zich mee zullen brengen. De Aarschotsesteenweg is nu al zeer druk tijdens de ochtend- en avondspits.

We zijn bezorgd dat meer verkeer zal zorgen voor grotere verkeersonveiligheid aan basisschool De Rank en het Monfortcollege, 2 scholen met heel wat fietsende leerlingen. Een uitgebreide mobiliteitsstudie en degelijk buurtonderzoek zijn onontbeerlijk, eigenlijk is zelfs een heus masterplan Wezemaal de ideale aanpak op langere termijn," vult Simonne Vandewaerde, gemeenteraadslid voor Groen!Sociaal, verder aan.

Groen!Sociaal heeft, samen met Open VLD en sp.a, dan ook een bezwaarschrift ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen tegen het afleveren van een stedenbouwkundig attest voor het project zoals het nu op tafel ligt. Groen!Sociaal hoopt op die manier het maatschappelijk debat overhet woonbeleid in Rotselaar te kunnen stimuleren.